Konference: IX. Pediatrický master kurz

V dubnu tohoto roku se konal IX. Pediatrický master kurz, akreditovaná událost společnosti Nutricia, která přilákala odborníky z oblasti kojenecké a dětské výživy. Kongres, který měl za cíl představit nejnovější doporučení a postupy pro řešení obtíží v oblastech gastroenterálních, alergologických i nutričních, se stal místem pro odbornou výměnu názorů a inspiraci pro lékaře i další odborníky.

Autor

Mgr. Jitka Ludvíčková

Publikováno

Management a diagnostika ABKM, novinky v oblasti enterální výživy, poruchy příjmu potravy u dětí, FGID (funkční gastrointestinální obtíže) nebo specifika příjmu vlákniny – to jsou pouze některá z témat, která byla na kongresu diskutována.

Naše přednáška byla věnována terapeutické stránce obtíží s příjmem potravy, kterou jsem za Školu papání představila. Mým cílem bylo zdůraznit potřebu propojené péče a podpořit lékaře, aby nekladli důraz pouze na objektivní měřítka (jako je váha, výška nebo laboratorní výsledky), ale nabídli rodičům i pochopení v jejich složité situaci. Reakce na tuto přednášku byla velmi pozitivní a dostali jsme také několik nabídek na spolupráci a další účast na konferencích. To nám potvrzuje, že šíření osvěty a podpora terapeutického přístupu má v medicíně smysl a své nezastupitelné místo.

Na kongresu se sešli přední odborníci z oborů dětské gastroenterologie, alergologie, neonatologie a pediatrických praktických lékařů. Odborným garantem kongresu byl prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., vedoucí Oddělení dětské gastroenterologie Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Motol. Jeho podpora a spolupráce se Školou papání pro nás představuje velkou čest.

Velmi zajímavý pohled poskytnul MUDr. El-Lababidi, který hovořil o funkčních gastrointestinálních obtížích a jejich problematické diagnostice. Jeho pohled na minimální intervence a sledování průběhu jako nejlepší volbu byl provokativní a nabídl nový pohled na léčbu těchto obtíží.

Kongres probíhal v krásných prostorách v centru Brna a přinesl nejen zajímavé odborné znalosti, ale také inspirativní prostředí a možnost navázání nových kontaktů. Věříme, že diskuse a interakce mezi účastníky přispěly ke zdokonalení zdravotní praxe v oblasti dětské výživy.

Související články

Blog

Konference: IX. Pediatrický master kurz

V dubnu tohoto roku se konal IX. Pediatrický master kurz, akreditovaná událost společnosti Nutricia, která přilákala odborníky z oblasti kojenecké a dětské výživy. Kongres, který měl za cíl představit nejnovější doporučení a postupy pro řešení obtíží v oblastech gastroenterálních, alergologických i nutričních, se stal místem pro odbornou výměnu názorů a inspiraci pro lékaře i další odborníky.

Blog-2

Konference: Dětská obezita v kontextu poruch příjmu potravy

V prosinci 2023 se v Praze konala konference věnující se tématu dětské obezity a jejími následky. Program zajišťovala Společnost pro výživu, která sdružuje nezávislé odborníky na výživu a potravinářství. A přestože se obvykle věnuji poruchám příjmu potravy u dětí ze stran neprospívání, příprava na konferenci mě přivedla k zajímavému zjištění: mnoho dětí s obezitou zažívá zvláštní paradox. Přestože mají často omezenou stravu, i tak mají tendenci konzumovat velké množství svých oblíbených potravin. Tedy jedná se o zcela identický problém jako u dětí, které neprospívají. Tento zajímavý poznatek se stal základem mé prezentace, která se zabývala neinvazivními terapeutickými přístupy k léčbě poruch příjmu potravy u dětí.

9_pediatrie pro praxi

10. kongres Pediatrie pro praxi

Na ostravském jubilejním 10. kongresu Pediatrie pro praxi jsem měla možnost představit odborníkům Školu papání a její poslání. Moje prezentace na téma: "Neinvazivní techniky diagnostiky a terapeutické možnosti u dětí s poruchou příjmu potravy v raném věku" měla za cíl představit právě pediatrům s čím se děti mohou potýkat.