top of page

O Škole papání

Škola papání nabízí vyšetření, konzultace a terapie v oblastech obtíží s jídlem u dětí. Využívá certifikovaný terapeutický SOS (sekvenčně orálně senzorický) přístup ke krmení vytvořený americkou psycholožkou Kay A. Toomey, PhD.

 

SOS přístup ke krmení je založen na přirozených vývojových stádiích a schopnostech krmení, které jsou typické u zdravě se vyvíjejících dětí. Soustředí se na zvyšování pocitu pohody při jídle pro dítě i jeho rodinu. Dovoluje dítěti zkoumat jídlo ve hravém a klidném prostředí, pomáhá formovat schopnost interagovat s jídlem a vytvořit si správné návyky stravování.

Škola papání je určena dítěti od 6ti měsíců, které:

  • má potíže s manipulací sousta v ústech, se žvýkáním, s polykáním,

  • odmítá jíst určité druhy nebo textury potravin a odmítá přechod na další "stupeň" jídelního žebříčku (například z kašovité stravy na pevnou),

  • odmítá potraviny určité chuti, barvy, teploty a omezeně zkouší nové potraviny a jídla,

  • je úzkostlivé a podrážděné v době jídla,

  • při jídle kašle nebo se dusí,

  • má potíže s přechodem ze sondy na příjem potravy ústy,

  • během jídla se chová nevhodně (křičí, brečí, utíká od stolu, odhazuje jídlo, usíná). 

Tým a vize projektu

Projekt vznikl jako reakce na zvyšující se počet dětí s obtížemi s příjmem potravy a omezenou nabídku služeb. 

 

Když jsem jako začínající dětský ergoterapeut v rámci diagnostiky hledala činnosti, které děti a jejich rodiny zatěžují nejvíce – ať už fyzicky, časově nebo psychicky, neustále dokola jsem se vracela právě k jídlu. “Příjem potravy je činnost, kterou provádíme každý den, několikrát denně. Je nezbytná pro přežití. Některé rodiny, se kterými pracuji, krmí své děti i hodinu a půl. Když k tomu přidáte ještě přípravu jídla a úklid, jenom jídlo je vlastně práce na plný úvazek.

 

Péče o tyto rodiny je v ČR velmi roztříštěná. Je mnoho profesí, které se této problematice věnují (kliničtí logopedi, nutriční terapeuti, ergoterapeuti a psychologové). Stejně jako mnoho jiných obtíží, i poruchy příjmu potravy vyžadují multidisciplinární přístup. 

 

Proto jsem se rozhodla založit projekt Škola papání, kde k rodinám přistupujeme komplexně. V současné době má Škola papání svůj tým a s dalšími odborníky z řad lékařů a terapeutů spolupracuje externě."

 

Mgr. Jitka Ludvíčková,

zakaldatelka Školy papání

2.png

Mgr Jitka Ludvíčková

Ergoterapeutka

"Často se setkávám s domněnkou, že hlavní náplní mé práce je měnit dětem jídelníček. A velmi často opravdu jídelníček dětí, které k nám přichází, vypadá děsivě. Když se ale poté s rodiči snažíme dopátrat příčiny nevhodného stravování, často u dětí nacházíme původ právě v odmítání jídla. Děti jsou schopné svým chováním rodiče zahnat do kouta. Ti se poté mohou po přečtení všech zásad zdravého dětského stravování cítit velmi špatně. Co jim už ale často nikdo neporadí je to, jak „vhodné jídlo“ do dítěte dostat. Zjednodušeně lze tedy říct, že problém není co, ale jak. A s tímto „jak“ pak rodičům pomáhám nejčastěji. Mým cílem v ergoterapeutické praxi je své dětské klienty vést k co možná největší míře soběstačnosti a kvalitnímu životu. V praxi to pak znamená vývoj dítěte do maximálně nezávislého dospělého člověka, který se zapojuje do běžného společenského života. Po ukončení studia ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsem navázala studiem na britské University of Northampton v programu Advanced Practise in Occupational Therapy. V roce 2019 jsem absolvovala kurz SOS approach to feeding vedený americkými špičkami v oblasti poruch příjmu potravy u dětí v předškolním věku." Vzdělání University of Northampton (Velká Británie) Obor Advanced Professional Practice in Occupational Therapy, Mgr. studium Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Obor ergoterapie, Bc. studium Kurzy SOS (sekvenčně-orálně-senzorický) přístup ke krmení Pomoc dětem při přechodu ze sondy Krmení dětí se závažnými poruchami vývoje Dítě s gastroezofageálním refluxem Krmení dětí 6 až 16 měsíců Krmení dítěte na autistickém spektru Senzorická integrace – M1 Laktační poradce

1.png

Mgr. Simona Kocourková

Nutriční terapeutka

"Dostupných informací o výživě je velké množství, ale pro mnohé rodiče je obtížné se v různorodých informacích vyznat a vybrat si z nich to, co by v aktuálním čase skutečně mohlo zlepšit jídelníček jejich dítěte a pomoci například i k úpravě jejich tělesné hmotnosti (ať už je nižší nebo vyšší). Častým problémem je, že dítě odmítá velké množství potravin a v tu chvíli přichází rodiče s potřebou ujistit se, že jejich dítěti ve stravě nechybí důležité živiny. Součástí nutriční terapie je celkové zhodnocení jídelníčku, včetně zhodnocení příjmu jednotlivých živin a pestrosti. Propojení ergoterapie s nutriční terapií ve spolupráci s rodiči je podle mě skvělou příležitostí, jak efektivně měnit stravovací návyky u dětí. Od ukončení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oboru nutriční specialista jsem se dosud věnovala především individuální práci s klienty v rámci nutriční terapie pro děti i dospělé." Vzdělání Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně-sociální fakulta Obor Nutriční terapeut, Bc. Studium Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Obor Nutriční specialista, Mgr. studium

3.png

Argus

Psí terapeut

Argi je canisterapeutický pes, který má speciální výcvik pro práci s dětmi. Jeho metody jsou často neortodoxní (a značně uslintané), ale zároveň jsou bezkonkurenčně nejzábavnější! Argi moc dobře ví, jak těžké je mít omezení v jídle. Kvůli zpackané operaci musí být na přísné dietě a proto je pro naše malé nejedlíky možná ten nejempatičtější terapeut!

Tým Školy papání se rozrůstá!

Pokud máte zájem o spolupráci napište na mail a připojte životopis. 

bottom of page