Mgr. Barbora Pavlíček Nováková

Fyzioterapeutka

Bára je fyzioterapeutka specializující se od roku 2014 na dětskou fyzioterapii. Její praxi ovlivnily Bobath kurz, intenzivní terapie a KISS syndrom. V terapii dětí klade důraz na motivaci a zábavu, přičemž využívá zkušenosti z kurzů a osobního života. Studovala na Západočeské univerzitě v Plzni a Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě a absolvovala řadu specializovaných kurzů nejen v oblasti dětské fyzioterapie. Bářinou největší školou jsou však její děti, kterým se nyní naplno věnuje.

Vzdělání

 • Západočeská univerzita v Plzni, obor fyzioterapie, Bc. studium
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, obor fyzioterapie, Mgr. studium

Kurzy

 • NDT Basic Bobath v pediatrické praxi
 • KISS syndrom I, II
 • Prechtl General Movement Assessment
 • Kinesiologická diagnostika v raném dětském věku
 • DNS FIT KID
 • Visual system – Vztah optického systému se stabilitou, posturální kontrolou a funkčním pohybem
 • Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou
 • Spasticita A, B
 • TheraSuit Method Basic, Advance
 • Snoezelen-MSE koncept
 • Lokomat user, trainer
 • Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Kinesiotaping I, II
 • Spirální stabilizace A1, B1
 • A další

Aktuální působiště

Rodičovská dovolená

Proč se do projektu zapojila

Bára se do projektu zapojila, protože chtěla přispět k vytvoření komplexního a odborného zdroje informací. Jako matka se sama potýkala s výzvami spojenými s krmením dítěte a cítila nedostatek ucelených informací na trhu. Jejím cílem je pomoci rodičům lépe zvládat každodenní výzvy spojené s krmením dětí a předejít tak nejistotě a tápání, které sama zažívala.

Zájmy a zajímavosti

Bářinou největší vášní je jezdectví, kterému se věnuje již více než 20 let. Je to pro ni cesta k aktivní relaxaci a odpoutání se od každodenních starostí. Kromě toho má ráda čtení, cestování, plavání, jógu a další fyzické aktivity. Většinu jejího času nyní vyplňují její dvě malé děti, ale i přesto si udržuje rozhled v oboru a věnuje se také dalšímu vzdělávání.

Oblíbené jídlo

Bára všeobecně velmi ráda jí. Zejména to, co jí uvaří někdo jiný. Vaření samotné nepatří zrovna mezi její velké koníčky