top of page

Terapie

Individuální terapie

V terapii pracujeme přímo s dítětem. Formou hry pracujeme na zlepšení obtíží s příjmem potravy, ať už se jedná o trénink dovedností, snižování citlivosti nebo budování pozitivního vztahu k jídlu. 

 

Délka jedné terapie je 50 minut (45 minut práce s dítětem, 5 minut shrnutí s rodiči). V případě delšího dojíždění do ordinace je možné domluvit dvě za sebou jdoucí terapie. Počet opakování je závislí na charakteru obtíží. Minimální počet terapií je většinou 10, vše je však na individuální domluvě. Doporučený počet terapií vám bude navržen po absolvování Komplexního vyšetření.

 

Termíny terapií si každý vybírá a rezervuje podle svých časových možností v rezervačním systému. Stejně tak při onemocnění nebo změně plánů si termín sami změníte.

 

Terapie probíhá v ordinaci nebo u vás doma v rámci domácí návštěvy.

 

Cena jedné terapie je 1 200,- Kč při platbě jednotlivých terapií nebo 1 000,- Kč při platbě v balíčku 5ti terapií. Více informací naleznete v ceníku.

5.png
Skupinová terapie

Skupinová terapie je určena dětem ve věku 2-5 let. Při terapii využíváme vlivu modelace chování, které je mezi vrstevníky efektivnější. Skupinová terapie využívá hru a zábavné aktivity s jídlem, při kterých budujeme pozitivní vztah k jídlu a přátelské interakce mezi dětmi.. 

 

Délka skupinové terapie je 50 minut a probíhá pravidelně každý týden ve stejnou dobu. Délka jedné série je 8 terapií. 

 

Terapie probíhá v ordinaci. Kapacita skupiny je 5 dětí. Program realizuje terapeut a pomocný terapeut. 

 

Cena jedné terapie je 750,- Kč. Platí se celá série jednorázově. Více informací naleznete v ceníku.

Intenzivní program

Intenzivní program je určen pro děti, u kterých je vhodné proces rychleji nastartovat. Tedy pro děti, které se obtížněji adaptují nebo obtíže s příjmem potravy přetrvávají již delší dobu. Díky intenzivní spolupráci v daném týdnu jsou pokroky rychlejší a efektivnější. Jedná se o intenzivní formu skupinové terapie.

 

Program je kombinací zábavných skupinových aktivit a cílené terapeutické práce s jídlem. Součástí programu je společný oběd, který s dětmi společně připravujeme. 

 

Intenzivní program probíhá jeden týden, od pondělí do pátku v čase 8.30 – 12.30. Tedy 5x 4 hodiny terapie. 

 

Terapie probíhá v ordinaci. Kapacita skupiny je 5 dětí. Program realizuje terapeut a pomocný terapeut. 

 

Cena Intenzivního programu je 7 500,- Kč. Více informací naleznete v ceníku.

Domácí návštěva

Domácí návštěvy jsou určeny pro rodiny, pro které je dojíždění do ordinace náročné nebo je domácí návštěva indikována. Jedná se o formu konzultace nebo terapie, pouze v domácím prostředí. Výhodou je možnost pracovat v přirozeném prostředí dítěte. Je možné dobře upravit prostředí, nastavit rutiny a identifikovat problémové oblasti, které se v ordinaci nemusí projevit. 

 

Délka domácí návštěvy je podle individuální potřeby. Pohybuje se v rozpětí 1-4 hodiny. Počet opakování je závislí na individuálních potřebách. Může se také jednat o jednorázovou návštěvu jako doplněk k terapiím probíhajícím v ordinaci.

 

Termíny terapií si každý vybírá a rezervuje podle svých časových možností v rezervačním systému. Případně je možné se domluvit i individuálně, podle možností terapeuta. Domácí návštěvy probíhají na území České republiky a Slovenska. 

 

Terapie probíhá v domácím prostředí dítěte. 

 

Cena domácí návštěvy je 2 000,- Kč za hodinu plus cestovné. Cena cestovného se určuje individuálně podle místa bydliště. Na území Prahy a Středočeského kraje se cena pohybuje 200,- Kč – 1 000,- Kč. Další území jsou podle individuální domluvy. Více informací naleznete v ceníku.

bottom of page