top of page

PRO ODBORNÍKY

Seminář Poruchy příjmu potravy u dětí je určen všem zdravotním, sociálním a pedagogickým odborníkům, kteří pracují s dětmi. Seminář je rozdělen do teoretické a praktické části. Na základě video kazuistik si vyzkoušíte aplikovat nově nabité informace o diagnostice a také nastavení terapeutického plánu. 

 Na semináři se dozvíte:

 

  • důvody, proč děti nechtějí nebo nemohou jíst,

  • základní prvky diagnostiky,

  • jak získat potřebné informace k diagnostice,

  • základní intervence – v oblasti úprav prostřední, nutrice, snižování úzkosti a budování dovedností spojených s jídlem,

  • jak o problému mluvit s pečující osobou dítěte,

  • kam se obrátit pro další pomoc.

 

Součástí semináře jsou praktické ukázky procesu vyšetření a intervence.

 

Každý účastník bude po skončení semináře schopný prakticky identifikovat obtíže dítěte ve vztahu k jídlu a určit jejich základní řešení. 

 

Délka semináře: 9.00 - 16.30 

 

Občerstvení: oběd si každý zajišťuje individuálně, občerstvení o přestávkách zajištěné. 

 

Seminář je určený: ergoterapeutům, fyzioterapeutům, logopedům, dětským psychologům a psychoterapeutům, pediatrům, pedagogům MŠ a ZŠ, speciálním pedagogům, osobním asistentům a asistentům pedagoga a dalším odborníkům pracujícími s dětmi.

 

Místo semináře: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1.

 

Cena semináře:  2 200,- Kč. 

Medailonky na web.png

Ergoterapeutka, Ústí nad Labem

Seminář hodnotím velmi pozitivně. Seminář mi pomohl a poskytl náhled jak přistupovat k dětem s PPP. Rady jistě využiji v praxi!

bottom of page