top of page

PRO ODBORNÍKY

Seminář Poruchy příjmu potravy u dětí je určen všem zdravotním, sociálním a pedagogickým odborníkům, kteří pracují s dětmi. Seminář je rozdělen do teoretické a praktické části. Na základě video kazuistik si vyzkoušíte aplikovat nově nabité informace o diagnostice a také nastavení terapeutického plánu. 

 Na semináři se dozvíte:

 

  • důvody, proč děti nechtějí nebo nemohou jíst,

  • základní prvky diagnostiky,

  • jak získat potřebné informace k diagnostice,

  • základní intervence – v oblasti úprav prostředí, nutrice, snižování úzkosti a budování dovedností spojených s jídlem,

  • jak o problému mluvit s pečující osobou dítěte,

  • kam se obrátit pro další pomoc.

 

Součástí semináře jsou praktické ukázky procesu vyšetření a intervence.

 

Každý účastník bude po skončení semináře schopný prakticky identifikovat obtíže dítěte ve vztahu k jídlu a určit jejich základní řešení. 

 

Délka semináře: 9.00 - 16.30 

 

Občerstvení: oběd si každý zajišťuje individuálně, občerstvení o přestávkách zajištěné. 

 

Seminář je určený: ergoterapeutům, fyzioterapeutům, logopedům, dětským psychologům a psychoterapeutům, pediatrům, pedagogům MŠ a ZŠ, speciálním pedagogům, osobním asistentům a asistentům pedagoga a dalším odborníkům pracujícími s dětmi.

 

Místo semináře: Klimentská 50, Praha 1.

Medailonky na web.png

Ergoterapeutka, Ústí nad Labem

Seminář hodnotím velmi pozitivně. Seminář mi pomohl a poskytl náhled jak přistupovat k dětem s PPP. Rady jistě využiji v praxi!

Jídlo jako terapeutický nástroj - navazující workshop je určen všem, kteří absolvovali celodenní seminář Poruchy příjmu potravy u dětí. Zaměřuje se na přímou práci s jídlem a na osvojení znalostí z celodenního semináře.  

 Na semináři se dozvíte:

 

  • jak připravit jídlo pro terapeutickou jednotu,

  • funkční vlastnosti jídla - jak využít jednotlivé potraviny k ovlivnění obtíží dítěte,

  • hra a její význam v terapii u poruch příjmu potravy.

 


Workshop je koncipován jako kombinace teoretických informací a praktické práce přímo s jídlem.  

 

Délka semináře: 17.00 - 19.00.

 

Místo semináře: Škola papání

 

Cena semináře:  1 500,- Kč (cena materiálu zahrnuta v ceně).

Medailonky na web.png
bottom of page