Mgr. Štěpánka Philippová

Klinická logopedka

Štěpánka je atestovaný klinický logoped s nejvyšším možným stupněm K3. V rámci Fakultní Thomayerovy nemocnice  se zaměřuje na dysfagie (porucha polykání), jejich diagnostiku a terapii u dětí i dospělých, neurodegenerativní i  vývojové poruchy u dětí i dospělých s dopadem na řeč a jazyk. Je také NVS terapeutem, certifikovaným JIAS a BI terapeutem.

Vzdělávala se v oblastech vývojových vad a získaných poruch s dopadem na motoriku mluvidel, sluch, polykání a příjem potravy, stejně jako v neurogenních onemocněních. Pracuje ve Fakultní Thomayerově nemocnici na různých klinikách, kmenově na neurologii pro dospělé a dětské neurologii, rehabilitaci a pediatrii. Je členkou několika profesních a odborných organizací, včetně AKL.

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor Speciální pedagogika, Mgr. studium se státní závěrečnou zkouškou z Logopedie
 • Specializační vzdělávání v oboru klinické logopedie zakončené atestační zkouškou

Absolvovala a průběžně se vzdělává v oblastech:

 • vývojových poruch u dětí s dopadem na řeč a jazyk – opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, poruchy autistického spektra, koktavost, kurzy AKL, dále kurz NVS – neurovývojové stimulace (Cortex academy), certifikované kurzy JIAS (Johansenovy individualizované auditivní stimulace),
 • vrozených vývojových vad a získaných poruch s dopady v oblasti motoriky mluvidel (certifikovaný kurz Terapie orální pozice, dále kurzy terapie dysartrie, dyslálie, poruch u dětské mozkové obrny, rozštěpové vady, certifikovaný kurz BI – Bilaterální integrace a další),
 • vývojových vad a získaných poruch s dopadem v oblasti sluchu (certifikovaný kurz JIAS – Johansenovy individualizované auditivní stimulace),
 • poruch polykání a příjmu potravy u dětí i dospělých (certifikovaný kurz Poruchy polykání, kurzy objektivních vyšetření polykání – FEES (Flexible endoscopic evaluation of swallowing) a VFS (videofluoroskopie), další kurzy s danou problematikou v rámci AKL, dále Škola papání, Kousák,
 • neurogenních onemocnění s dopadem na řeč a jazyk (kurzy s problematikou afazií a dysartrií u dospělých),
 • muzikoterapie a muzikofiletiky pořádané Českou muzikoterapeutickou asociací a Českou Orffovou společností,
 • absolvuje skupinové supervize pro terapeuty.

Spolupracuje a je členkou profesních a odborných zájmových organizací:

 • AKL – Asociace klinických logopedů
 • JIAS – sdružení JIAS terapeutů
 • BI – sdružení BI terapeutů
 • CZMTA – Česká muzikoterapeutická asociace
 • ČOS – Česká Orffova společnost

Aktuální působiště

Štěpánka působí ve Fakultní Thomayerově nemocnici:

 • Klinika neurologie 3.LF UK a FTN,
 • Klinika rehabilitace a revmatologie 3.LF UK a FTN,
 • Pediatrická klinika 1. LF UK a FTN, konziliárně novorozenecké odd. s JIPN,  odd. dětské neurologie, a další oddělení.

Štěpánka také spolupracuje s Centrem Avare – diagnostika a terapie poruch učení, chování, koncentrace, vzdělávání (školící centrum metody INPP, bilaterální integrace, JIAS).

Proč se do projektu zapojila

Štěpánka se zapojila do projektu Školy papání, protože byla nadšená jeho komplexním pohledem na problematiku příjmu potravy a spoluprací multioborového týmu. Nic podobného v ČR dosud neexistuje a velmi to chybí. Její zkušenosti na pediatrické klinice, kde se setkávala s problémy dětí s příjmem potravy, ji vedly k seznámení s Jitkou Ludvíčkovou a účasti na jejím školení. Ocenila Jitčin svědomitý a zodpovědný přístup a odborné znalosti, které ji přesvědčily o její kompetentnosti a vedly k vzájemné spolupráci. Štěpánka považuje projekt za správnou a potřebnou iniciativu, která může pomoci mnoha dětem a rodičům.

Zájmy a zajímavosti

Štěpánka miluje svého manžela, hory a děti. A to jak vlastní, tak i cizí. Štěpánka má to štěstí, že je práce i jejím koníčkem.

Oblíbené jídlo

Štěpánka miluje štrůdl … a také patky od chleba 🙂