10. kongres Pediatrie pro praxi

Na ostravském jubilejním 10. kongresu Pediatrie pro praxi jsem měla možnost představit odborníkům Školu papání a její poslání. Moje prezentace na téma: “Neinvazivní techniky diagnostiky a terapeutické možnosti u dětí s poruchou příjmu potravy v raném věku” měla za cíl představit právě pediatrům s čím se děti mohou potýkat.

Autor

Mgr. Jitka Ludvíčková

Publikováno

Hlavním cílem mé přednášky bylo zdůraznit, že obtíže s příjmem potravy u dětí ve většině případů nepramení z jediného důvodu, ale jsou výsledkem souboru různých faktorů. Tyto faktory mohou zahrnovat jak fyzické tak i psychologické aspekty, včetně senzorického zpracování, motorických dovedností, emocionálního vztahu k jídlu a mnoha dalších. Toto poznání je zásadní pro efektivní diagnostiku a výběr vhodné intervence.

Ve svém příspěvku jsem se snažila zdůraznit roli pediatra – praktického lékaře – jako prvního kontaktního místa pro rodiče, kteří řeší obtíže s jídlem nebo již hledají pomoc. Dále hrají pediatři klíčovou roli v identifikaci počínajících problémů, jsou zodpovědní za monitorování celkového prospívání dítěte a v případě potřeby také odesílají dítě ke specialistovi pro další péči. Proto je zásadní, aby byli vybaveni nejnovějšími poznatky a postupy, které jim umožní efektivněji rozpoznávat a řešit tyto obtíže.

Během prezentace jsem představila základní diagnostické oblasti, které pediatrům umožňují lépe porozumět podstatě potíží dětí s jídlem, a také možnosti intervence dělené podle priorit. Jedním z překvapivých momentů byla skutečnost, že z pohledu důležitosti se k budování nových dovedností dává nejmenší důraz, respektive k němu přistupujeme až na závěr. Prioritou je totiž zajištění kvalitní a vyvážené stravy v rámci aktuálních dovedností a možností dítěte. Dále vyloučení zdravotních komplikací a nastavení režimových opatření z pohledu úzkosti  a strategií u rodinného stolu. Teprve až poté se přistupuje k učení dovedností nových.

Účast Školy papání na konferenci pro mě byla důležitá nejen jako příležitost ke sdílení mé znalosti a zkušenosti s kolegy, ale také vysvětlení pediatrům jejich nezastupitelnou roli v prevenci a včasné diagnostice poruch příjmu potravy u dětí. Věřím, že společným úsilím můžeme významně přispět k lepší péči o tyto děti, poskytnout jejich rodinám funkční a kvalitní informace a pomoci jim tak k lepšímu zdraví a kvalitě života.

 

 

Související články

Blog-2

Konference: Dětská obezita v kontextu poruch příjmu potravy

V prosinci 2023 se v Praze konala konference věnující se tématu dětské obezity a jejími následky. Program zajišťovala Společnost pro výživu, která sdružuje nezávislé odborníky na výživu a potravinářství. A přestože se obvykle věnuji poruchám příjmu potravy u dětí ze stran neprospívání, příprava na konferenci mě přivedla k zajímavému zjištění: mnoho dětí s obezitou zažívá zvláštní paradox. Přestože mají často omezenou stravu, i tak mají tendenci konzumovat velké množství svých oblíbených potravin. Tedy jedná se o zcela identický problém jako u dětí, které neprospívají. Tento zajímavý poznatek se stal základem mé prezentace, která se zabývala neinvazivními terapeutickými přístupy k léčbě poruch příjmu potravy u dětí.