Novoroční předsevzetí aneb změny ve stravování dětí: jak na to a na co si dát pozor

Příchod nového roku často přináší nové příležitosti a čerstvý start. Možná i pro vás se toto období stává ideální chvílí pro stanovení předsevzetí nejen pro sebe, ale i pro vaše děti. Rozhodnout se věnovat pozornost a řešit stravovací obtíže vašich dětí v rámci novoročních cílů je záměr chvályhodný a může vést k pozitivním změnám nejen pro dítě, ale hlavně pro celou vaši rodinu. Nicméně je důležité si uvědomit, že i když je nový rok skvělou příležitostí pro zahájení změn, je nezbytné přistupovat k nim s mírou a uvážením.

Při řešení vybíravosti u malých dětí je důležité mít na paměti, že rychlé a radikální změny mohou být pro dítě stresující a mohou vést k negativním reakcím. Postupné a citlivé přizpůsobování stravovacích návyků s důrazem na trpělivost a pozitivní zkušenosti je daleko efektivnější a přináší dlouhodobější výsledky. Proto, ačkoliv je nový rok skvělou příležitostí k zavedení změn, je důležité pamatovat si, že cesta k lepším stravovacím návykům by měla být postupná a plná porozumění.

Autor

Mgr. Jitka Ludvíčková

Publikováno

Výchozí situace a předsevzetí

Před zavedením jakýchkoliv změn je důležité pochopit současný vztah dítěte k jídlu. Vybíravost v jídle může být často projevem vývojové fáze, kdy se dítě učí vyjadřovat své preference. Může to být také způsob, jak vyjádřit nezávislost, nebo reakce na stres a nejistoty. Akceptování této skutečnosti je prvním krokem k porozumění a vytvoření strategie, jak se s tímto chováním vypořádat.

Stanovení realistických cílů

Stanovení realistických a dosažitelných cílů je pro úspěch klíčové. Místo toho, aby rodiče požadovali, aby dítě najednou začalo jíst vše – nebo kategorie jídel, které aktuálně ve svém jídelníčku nemají v žádné podobě, je lepší si stanovit menší, ale konkrétní cíle. Příkladem může být představení jedné nové potraviny denně nebo senzorická hra obsahující jídlo jednou za týden.

Postupné zavádění změn

Náhlé a radikální změny mohou být pro dítě stresující. Doporučujeme zavádět změny postupně. Příkladem může být pomalé začleňování nových potravin ke známým jídlům, jako je servírování malého množství nové zeleniny k oblíbenému jídlu – například k oblíbeným těstovinám půl kolečka okurky. Další důležitou strategií je naučit dítě, že přestože má něco naservírované na talíře ještě automaticky neznamená, že dané jídlo musí jíst nebo ochutnat. Postupná expozice na dané nepreferované jídlo bývá prvním krokem k zařazení do jídelníčku. Pokud je ale dítě přítomností potraviny na talíři nebo v osobním prostoru stresované (kvůli předešlým zkušenostem tlaku k ochutnání), bude se jen těžko s novými potravinami seznamovat. Oblíbený trik, který říká, že když potravinu nebo jídlo dítě uvidí na vašem talíři, bude ho chtít ochutnat, pro mnohé děti nefunguje. Pokud to není na talíři dítěte, není to jeho problém.

Vytrvalost a pozitivní zkušenost

Je důležité, aby rodiče vytrvali ve svých snahách, i když nepřijdou okamžité výsledky. Proto jsou malé cíle tolik důležité. Čím menší cíl, tím větší pravděpodobnost úspěchu. Pozitivní zkušenost a vaše pochvala, když dítě dosáhne i malého pokroku, jsou velmi účinné. Naopak v případě neúspěchu je potřeba brát situaci velmi neutrálně. Negativní reakce z vaší strany by spíš mohla fungovat jako prevence zkoušení v budoucnu.

Flexibilita

Každé dítě je jedinečné a to, co funguje pro jedno, nemusí nutně fungovat pro druhé. Rodiče by měli být otevření přizpůsobování svého přístupu, pokud je to potřebné, a měli by být připraveni experimentovat s různými technikami a strategiemi. Příkladem může být vyzkoušení různých textur nebo teplot potravin nebo nabízení nových jídel v jiném kontextu (například piknik venku). Pochopitelně by byla ideální situace a ultimátní cíl, aby se dítě posadilo ke stolu a snědlo vše na talíři. Cesta k tomuto stavu však často zkrátka vyžaduje vaši velkou práci a nebo nutnost upravení očekávání.

Zapojení dítěte

Zapojení dítěte do výběru a přípravy jídel může být účinným způsobem, jak zvýšit jeho zájem o jídlo. To může zahrnovat výběr potravin při nákupu nebo pomoc při vaření. Tímto způsobem se dítě může naučit více o potravinách a být spíše motivováno je ochutnat. V žádném případě ale neočekávejte, že pokud dítě něco s radostí pomůže uvařit, hned to se stejnou radostí ochutná. Ale výrazně zvyšujete pozitivní zkušenost dítěte s daným jídlem, i když možná zatím bez ochutnání.

Pomoc

Je zcela přirozené a rozhodně není žádnou ostudou si říct o pomoc. Každý rodič se může dostat do bodu, kdy cítí, že potřebuje podporu, rady nebo prostě jen ujištění, že jde správným směrem. Pamatujte, že žádáním o pomoc projevujete sílu a odhodlání být co nejlepším rodičem pro vaše dítě.

Závěr

S novým rokem pro vás toto období může být obdobím nového začátku a příležitost k nastolení změn ve stravovacích návycích vašich dětí. Jakmile se však ponoříte do každodenního života, je důležité si připomínat, že trvalé změny vyžadují čas, trpělivost a vytrvalost.
Vaše novoroční předsevzetí vám mohou poskytnout motivaci a směr, ale skutečného pokroku dosáhnete postupnými a uváženými kroky. Zapojením dítěte, přizpůsobením přístupu a hledáním podpory od odborníků můžete vytvořit podmínky pro úspěšné a trvalé změny ve stravovacích návycích. Pamatujte si, že každý malý krok směrem k lepším stravovacím návykům je důležitým úspěchem, který stojí za oslavu. Nezapomínejte na hodnotu postupného a láskyplného přístupu k zavedení jakýchkoliv změn. Mějte na paměti, že každý den nabízí novou příležitost pro učení, růst a zlepšení – nejen na začátku roku, ale po celý jeho průběh.

Související články

Blog

Jak zvládnout Vánoce v klidu

S blížícím se svátečním obdobím se mnoho rodičů dostává do víru obav kolem jídla a stolování s malými dětmi. Toto téma zejména před Vánoci řešíme v rámci konzultací velmi často, pojďme si tedy představit základní strategii pro klidné stolování s dětmi nejen o Vánocích i zde.

Děti obědvají ve školce jídlo z misek

Stravování dětí ve školském zařízení: boj s vybíravostí a práva rodičů

Stravování dětí je často náročným úkolem a školní stravování do něj vnáší úplně nový rozměr. Pro rodiče vybíravých nejedlíků může být školní jídelna zároveň požehnáním i prokletím. Složité může být zorientovat se v právech, která jako rodič máte, a v možnostech, jak školní stravování můžete ovlivnit. Vždy je třeba soustředit se na komunikaci se zařízením a snahu společně najít řešení. Protože nosit dítěti domácí jídlo by mělo být až zcela krajním řešením. Pojďme se podívat na různé strategie a možná řešení problémů.