Co vás čeká: Terapie

Terapie ve Škole papání je zaměřena na vytvoření bezpečného a pozitivního prostředí, ve kterém může vaše dítě prozkoumávat jídla a potraviny a vytvářet si tak zdravý vztah ke stravování. Hlavním cílem je získání pozitivní zkušenosti s jídlem a postupné budování pozitivního vztahu k jídlu i dalších dovedností spojených s jeho konzumací.

Zásadní je, že na počátku jakékoliv terapie od dětí neočekáváme, že budou jídlo jíst nebo ochutnávat. Naše metoda je založena na hravém přístupu a pokud se vaše dítě zeptá, co bude na terapii dělat, můžete mu s klidem říci, že si budeme hrát. Tempo a aktivity jsou přizpůsobeny tak, aby se dítě cítilo bezpečně, bez ohledu na aktuální obtíže s jídlem.

Autor

Mgr. Jitka Ludvíčková

Publikováno

Škola papání nabízí několik forem terapie:

Individuální terapie probíhá přímo v ordinaci. V terapii je přítomný jeden terapeut, dítě a rodič. V některých případě je vhodné přítomnost rodiče omezit. Není to nutné, ale často tento krok celý proces urychlí. Délka terapie je 45 minut, po uplynutí času následuje krátká konzultace s rodiči nebo zadání domácích úkolů.

Skupinová terapie probíhá pravidelně 1 krát týdně v odpoledních hodinách. V terapii jsou přítomni hlavní a pomocný terapeut a maximálně 5 dětí. Skupinová terapie probíhá bez přítomnosti rodičů. Nejedná se o fixní skupinku, rodiče děti přihlašují podle svých možností a zájmu. Jedná se o aktivity skupinové, které využívají modelaci chování mezi vrstevníky. Vždy ale respektujeme možnosti jednotlivců a aktivity jsou přizpůsobeny tak, aby se každé dítě během terapie cítilo bezpečně. Délka terapie je 45 minut, následuje po ní krátká konzultace s rodiči.

Intenzivní program je formou příměstského tábora. V terapii jsou přítomni hlavní a pomocný terapeut a maximálně 5 dětí. Skupinové terapie během intenzivního programu probíhají bez přítomnosti rodičů. Jedná se o fixní skupinu dětí. Program je kombinací zábavných skupinových aktivit a cílené terapeutické práce s jídlem. Součástí programu je také společný oběd, který s dětmi připravujeme. Délka terapie je 4 hodiny každý den po dobu jednoho pracovního týdne, tedy 20 hodin týdně.

Domácí návštěvy jsou konceptem individuální terapie, ale v domácím prostředí. Jsou obzvlášť vhodné, pokud je dojíždění do ordinace pro rodinu příliš zatěžující nebo se dítě obtížně adaptuje v novém prostředí. Jsou časově náročné, proto je jejich kapacita omezena. Probíhají na území Prahy a Středočeského kraje, po individuální domluvě mohou probíhat i v dalších krajích.

Jaké obtíže nejčastěji řešíme v rámci terapií:

obtíže v manipulaci s jídlem, samostatnost jezení,
obtíže s manipulací sousta v ústech, se žvýkáním, s polykáním,
averze vůči různým senzorickým aspektům jídla jako je vzhled, vůně, textura, teplota a v neposlední řadě i chuť jídla,
potravinové neofobie (neochota ochutnávat nové potraviny) a další úzkosti spojené s jídlem.

Terapie je indikována na základě komplexního vyšetření. Bez absolvování vyšetření není možné dítě do terapie přijmout. Jedinou výjimkou jsou skupinové programy, ale i v tomto případě absolvování vyšetření výrazně doporučujeme.

Všechny terapie je možné objednávat, upravovat i rušit pohodlně skrze rezervační systém podle vašich možností. Přístup k objednání individuální terapie a domácí návštěvy dostanete v případě indikace z komplexního vyšetření.

Kdy budou vidět výsledky

Pokrok v terapii je velmi individuální a závisí jak na dítěti, tak i na vás, rodičích. U některých může být pokrok viditelný ihned, u jiných může trvat déle. Dodržováním domácích úkolů a pravidel nastavených v terapeutickém plánu můžete významně přispět k pokroku dítěte. Naší snahou je to, aby každé dítě mohlo v bezpečí objevovat jídlo a formovat s ním pozitivní vztah, který bude základem pro jeho zdravé stravovací návyky do budoucna. Pokud bude dítě docházet do terapie a získá nové dovednosti, které ale nebude mít možnost aplikovat doma při jídle, nemusí se pokrok dostavit vůbec.

Jestliže máte zájem docházet na terapii ve Škole papání, objednejte se na Komplexní vyšetření nebo nás kontaktujte.

 

Související články

IMG_1140

Co vás čeká: Nutriční konzultace se zhodnocením jídelníčku

Nutriční konzultace jsou určeny pro rodiče, kteří chtějí mít přehled o aktuálním příjmu energie a živin v jídelníčku dítěte. Součástí nutriční konzultace je zhodnocení jídelníčku dítěte a online schůzka s nutriční terapeutkou ze Školy papání. Cílem konzultace je úprava jídelníčku dítěte s ohledem na jeho věk, zdravotní stav, schopnosti přijímat stravu, rodinné zvyklosti či chuťové preference.

IMG_6771

Co vás čeká: Komplexní vyšetření

Komplexní vyšetření je určeno pro rodiny, které se s dětmi potýkají s obtížemi v oblasti stravování. Cílem této služby je poskytnout ucelený pohled na aktuální situaci a nabídnout konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. V rámci vyšetření se zaměřujeme na jednotlivé aspekty stravování, které dohromady vytvářejí obraz toho, co se děje u vašich rodinných stolů. Přestože by bylo jednoduché celou situaci svést na použití tabletu u stolu nebo opoždění motorických dovedností dítěte, v drtivé většině případů stojí za vším jeden problém, který následně ovlivňuje i další oblasti stravování. V rámci vyšetření tedy sledujeme zdravotní aspekty dítěte, schopnost dítěte manipulovat s jídlem a zpracovat ho, chování dítěte i rodičů při jídle, nutriční status a další relevantní faktory.

Jitká Ludvíčková přednáší online seminář o výživě dětí

Co vás čeká: Konzultace

Zvládnout u dětí obtíže s jídlem, omezený jídelníček nebo společensky nevhodné návyky u jídla je cesta, kterou rodiče a pečovatelé nemusí procházet sami. Ve Škole papání víme, že každé dítě je jedinečné a stejně tak jsou jedinečné i jeho problémy s jídlem. Proto nabízíme konzultace, jejichž cílem je poskytnout vám vedení a podporu, kterou na této, někdy dost složité, cestě můžete potřebovat.