top of page

Služby

Online program

Konzultace

Komplexní vyšetření

Individuální terapie

Skupinová terapie

Intenzivní program

Domácí návštěva

11.png
Konzultace

Konzultace jsou určeny rodičům a dalším pečujícím osobám. Je to prostor pro sdílení, hodnocení aktuální situace, úpravu terapeutického plánu nebo i nastavení dalších kroků podle aktuální situace. V konzultaci se zaměřujeme většinou na jedno téma, jako je fungování ve školce, rozšiřování jídelníčku, komunikace s širší rodinou apod. 

 

Délka konzultace je 25 nebo 50 minut. V případě, že se jedná o jednorázovou konzultaci bez předchozího vyšetření, délka je vždy 50 minut. Konzultace nemá doporučený počet opakování. 

Termíny terapií si každý vybírá a rezervuje podle svých časových možností v rezervačním systému. Rezervaci je nutné vždy ihned uhradit, jinak se termín automaticky stornuje. 

Konzultace probíhá online na platformě Google Meet. Nejpozději 10 minut před začátkem konzultace obdržíte odkaz ke schůzce na e-mail. Odkaz stačí jen otevřít a hovor automaticky začne v době smluvené schůzky. Konzultace probíhá bez dítěte.  

 

Cena konzultace je 600,- Kč za 25 minut nebo 1 200,- Kč za 50 minut. Více informací naleznete v ceníku.

Komplexní vyšetření

Komplexní vyšetření slouží k posouzení aktuálního stavu dítěte. V rámci vyšetření hodnotíme:

  • zdravotní aspekty dítěte,

  • dovednosti dítěte jídlo dopravit do úst, zpracovat a spolknout,

  • jeho chování u jídla,

  • jídelníček

  • a další faktory, které příjem potravy ovlivňují. 

 

Vyšetření probíhá následovně:

  1. Objednáte si termín vyšetření v rezervačním systému.

  2. Po objednání obdržíte na e-mail dotazníky k vyplnění a pokyny k natočení domácího videa jezení/krmení dítěte.

  3. Nejpozději 3 dny před vyšetřením musíte všechny materiály vyplnit a zaslat zpět.  

  4. Terapeuti zhodnotí všechny zaslané informace.

  5. Sejdeme se na vstupní konzultaci, která proběhne online nebo osobně v ordinaci.

Na základě vyšetření obdržíte doporučení pro další postup, tedy terapeutický plán.

Délka Komplexního vyšetření je 90 minut. 

Komplexní vyšetření probíhá osobně v ordinaci nebo online. Osobní vyšetření probíhá bez přítomnosti dítěte. Online vyšetření probíhá na platformě Google Meet. Nejpozději 10 minut před začátkem vyšetření obdržíte odkaz ke schůzce na e-mail. Odkaz stačí jen otevřít a hovor automaticky začne v době smluvené schůzky. 

 

Cena Komplexního vyšetření je 3 800,- Kč. Více informací naleznete v ceníku.

Na základě výsledků vyšetření je indikovaná terapie.

Individuální terapie

V terapii pracujeme přímo s dítětem. Formou hry pracujeme na zlepšení obtíží s příjmem potravy, ať už se jedná o trénink dovedností, snižování citlivosti nebo budování pozitivního vztahu k jídlu. 

 

Délka jedné terapie je 50 minut (45 minut práce s dítětem, 5 minut shrnutí s rodiči). V případě delšího dojíždění do ordinace je možné domluvit dvě za sebou jdoucí terapie. Počet opakování je závislý na charakteru obtíží. Minimální počet terapií je většinou 10, vše je však na individuální domluvě. Doporučený počet terapií vám bude navržen po absolvování Komplexního vyšetření.

 

Termíny terapií si každý vybírá a rezervuje podle svých časových možností v rezervačním systému. Stejně tak při onemocnění nebo změně plánů si termín sami změníte.

 

Terapie probíhá v ordinaci nebo u vás doma v rámci domácí návštěvy.

 

Cena jedné terapie je 1 200,- Kč při platbě jednotlivých terapií nebo 1 000,- Kč při platbě v balíčku 5ti terapií. Více informací naleznete v ceníku.

5.png
Skupinová terapie

Skupinová terapie je určena dětem ve věku 2-5 let. Při terapii využíváme vlivu modelace chování, které je mezi vrstevníky efektivnější. Skupinová terapie využívá hru a zábavné aktivity s jídlem, při kterých budujeme pozitivní vztah k jídlu a přátelské interakce mezi dětmi. 

 

Délka skupinové terapie je 50 minut a probíhá pravidelně každý týden ve stejnou dobu. 

 

Terapie probíhá v ordinaci. Kapacita skupiny je 5 dětí. Program realizuje terapeut a pomocný terapeut. 

 

Cena jedné terapie je 850,- Kč. nebo 700 ,- Kč při platbě v balíčku 5ti terapií. Více informací naleznete v ceníku.

Intenzivní program

Intenzivní program je určen pro děti, u kterých je vhodné proces rychleji nastartovat. Tedy pro děti, které se obtížněji adaptují nebo obtíže s příjmem potravy přetrvávají již delší dobu. Díky intenzivní spolupráci v daném týdnu jsou pokroky rychlejší a efektivnější. Jedná se o intenzivní formu skupinové terapie.

 

Program je kombinací zábavných skupinových aktivit a cílené terapeutické práce s jídlem. Součástí programu je společný oběd, který s dětmi společně připravujeme. 

 

Intenzivní program probíhá jeden týden, od pondělí do pátku v čase 8.30 – 12.30. Tedy 5x 4 hodiny terapie. 

 

Terapie probíhá v ordinaci. Kapacita skupiny je 5 dětí. Program realizuje terapeut a pomocný terapeut. 

 

Cena Intenzivního programu je 7 500,- Kč. Více informací naleznete v ceníku.

Domácí návštěva

Domácí návštěvy jsou určeny pro rodiny, pro které je dojíždění do ordinace náročné nebo je domácí návštěva indikována. Jedná se o formu konzultace nebo terapie, pouze v domácím prostředí. Výhodou je možnost pracovat v přirozeném prostředí dítěte. Je možné dobře upravit prostředí, nastavit rutiny a identifikovat problémové oblasti, které se v ordinaci nemusí projevit. 

 

Délka domácí návštěvy je podle individuální potřeby. Pohybuje se v rozpětí 1-4 hodiny. Počet opakování je závislý na individuálních potřebách. Může se také jednat o jednorázovou návštěvu jako doplněk k terapiím probíhajícím v ordinaci.

 

Termíny terapií si každý vybírá a rezervuje podle svých časových možností v rezervačním systému. Případně je možné se domluvit i individuálně, podle možností terapeuta. Domácí návštěvy probíhají na území České republiky a Slovenska. 

 

Terapie probíhá v domácím prostředí dítěte. 

 

Cena domácí návštěvy je 2 000,- Kč za hodinu plus cestovné. Cena cestovného se určuje individuálně podle místa bydliště. Na území Prahy a Středočeského kraje se cena pohybuje 200,- Kč – 1 000,- Kč. Další území jsou podle individuální domluvy. Více informací naleznete v ceníku.

bottom of page