top of page

Služby

Online program

Online program Školy papání nabízí ucelený přístup k obtížím s příjmem potravy u dětí. Je určen rodičům malých nejedlíků, kteří jsou připraveni si užívat pohodovou atmosféru u rodinného stolu. Online program se skládá z 32 videí, které je potřeba přehrávat postupně. Kurzem prochází podle svých časových možností a tempa. K obsahu kurzu máte přístup jeden rok od zakoupení. 

 

Online program zakoupíte online, přístup k obsahu budete mít okamžitě po uhrazení.

 

Cena je 2200,- Kč.

10.png
11.png
Konzultace

Konzultace jsou určeny rodičům a dalším pečujícím osobám. Je to prostor pro sdílení, hodnocení aktuální situace, úpravu terapeutického planu nebo i nastavení dalších kroků podle aktuální situace. V konzultaci se zaměřujeme většinou na jedno téma, jako je fungování ve školce, rozšiřování jídelníčku, komunikace s širší rodinou apod. 

 

Délka konzultace je 25 nebo 50 minut. V případě, že se jedná o jednorázovou konzultaci bez předchozího vyšetření, délka je vždy 50 minut. Konzultace nemá doporučený počet opakování. 

 

Termíny terapií si každý vybírá a rezervuje podle svých časových možností v rezervačním systému. Rezervaci je nutné vždy ihned uhradit, jinak se termín automaticky stornuje. 

 

Konzultace probíhá online na platformě Google Meet. Nejpozději 10 minut před začátkem konzultace obdržíte odkaz ke schůzce na e-mail. Odkaz stačí jen otevřít a hovor automaticky začne v době smluvené schůzky. 

 

Cena konzultace je 600,- Kč za 25 minut nebo 1 200,- Kč za 50 minut. Více informací naleznete v ceníku.

Komplexní vyšetření

Komplexní vyšetření slouží k posouzení aktuálního stavu dítěte. V rámci vyšetření hodnotíme:

  • zdravotní aspekty dítěte,

  • dovednosti dítěte jídlo dopravit do úst, zpracovat a spolknout,

  • jeho chování u jídla,

  • jídelníček

  • a další faktory, které příjem potravy ovlivňují. 

 

Vyšetření probíhá následovně:

  1. Objednáte si termín vyšetření v rezervačním systému.

  2. Po objednání obdržíte na e-mail dotazníky k vyplnění a pokyny k natočení domácího videa jezení/krmení dítěte.

  3. Nejpozději 7 dní před vyšetřením musíte všechny materiály vyplnit a zaslat zpět.  

  4. Terapeuti zhodnotí všechny zaslané informace.

  5. Sejdeme se na vstupní konzultaci, která proběhne online nebo osobně v ordinaci.

Na základě vyšetření obdržíte doporučení pro další postup, tedy terapeutický plán.

Délka Komplexního vyšetření je 90 minut. 

Komplexní vyšetření probíhá osobně v ordinaci nebo online. Osobní vyšetření probíhá bez přítomnosti dítěte. Online vyšetření probíhá na platformě Google Meet. Nejpozději 10 minut před začátkem vyšetření obdržíte odkaz ke schůzce na e-mail. Odkaz stačí jen otevřít a hovor automaticky začne v době smluvené schůzky. 

 

Cena Komplexního vyšetření je 3 800,- Kč. Více informací naleznete v ceníku.

Na základě výsledků vyšetření je indikovaná terapie.

bottom of page